Contact

In issues relating to the company please contact as at office[at]hgames.eu. In issues relating to Edengrad: patryk[at]edengrad.net and in issues relating to job at work[at]edengrad.net.
We reply to every message, so if you have not received our reply please send you e-mail again.


Address:
Grunwaldzka 43/3
60-784 Poznań

Invoice information:

Huckleberry Games S.A.
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000601842, NIP 7831722923, REGON 360823702.
Kapitał zakładowy w wysokości 112 243,90 PLN – w całości opłacony.