Złożyliśmy wniosek GameInn 2017

Złożyliśmy wniosek GameInn 2017

17 lipiec , 2017

Huckleberry Games S.A. otrzymało ostateczną informację dotyczącą zatwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie na stworzenie Algorytmu Prawdziwego Życia z dotacji GameINN- dla branż kreatywnych.

Algorytm będący wynikiem projektu odpowiadał będzie za symulację prawdziwego życia społeczeństwa złożonego z unikalnych jednostek, których zachowania i osobowość oparte będą na wygenerowanym wcześniej zestawie unikatowych cech. Gracz będzie miał realny i widoczny wpływ na zachowania zarówno pojedynczych jednostek jak i całej społeczności. Zaawansowanie algorytmu sprawi, że każda rozgrywka będzie wyjątkowa.

Kwotą 2 600 000 zł, niezbędna do zrealizowanie powyższego projektu, składa się m.in. na pokrycie wynagrodzenia dla całego zespołu biorącego udział w tworzeniu algorytmu jak i innych kosztów badań B+R.

Dofinansowanie ze środków GameINN odgrywa dla spółki Huckleberry Games ogromną rolę. Zapewniłoby nam to szanse na kolejne etapy rozwoju i gwarancje wielu nowych miejsc pracy w branży komputerowej. W związku z powyższym, nie ukrywamy dużych nadziei na pomyślne rozpatrzenie naszego wniosku!