Zakończenie Oferty Publicznej

Zakończenie Oferty Publicznej

25 październik , 2016

Informacja o dojściu Oferty Publicznej do skutku.

Uprzejmie informujemy, że Oferta Publiczna Akcji zwykłych na okaziciela serii E Huckleberry Games S.A. (dawniej Huckleberry Studio sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu doszła do skutku.

Emitent dokonał w dniu 25 października 2016 roku przydziału akcji, zgodnie ze złożonymi przez Inwestorów zapisami. Ogółem przydzielono 102.439 akcji 133 inwestorom.

Poznań, dnia 25 października 2016 roku