Twórcy gry Edengrad

Sprawdź

Zapisy na akcje

14.10-24.10.2016

OFERTA PUBLICZNA

CENA EMISYJNA JEDNEJ AKCJI 20 PLN

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII E HUCKLEBERRY GAMES S.A.

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne HUCKLEBERRY GAMES S.A. (dalej: "Memorandum") sporządzone w związku z ofertą publiczną 200.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii E i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje serii E jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

ZASTRZEZENIA:

Oferta publiczna akcji serii E HUCKLEBERRY GAMES S.A. jest przeprowadzana na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanow Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

Pliki do pobrania:


Memorandum

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Informacje o spółce

Formularz zapisu os. Fizyczna

Formularz zapisu os. Prawna

Dojście Oferty Publicznej do skutku

O Spółce

Huckleberry Game S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi grami MMORPG. Aktualnie zespół pracuje nad produkcją i rozwijaniem wieloosobowej gry RPG – pod tytułem Edengrad. Produkcja jest symulatorem postapokaliptycznego świata. Gracze mogą walczyć, zdobywać surowce, budować domy oraz miasta i wpływać na cały świat gry. W Edengradzie zawarto w pełni realistyczny system ekonomiczny znany z prawdziwego świata. Gra zostanie wydana na Steam i kilku innych platformach cyfrowych.

Zespół

Siedziba Huckleberry Games znajduje się w Poznaniu. Cały zespół aktualnie składa się z 17 osób. Pomysłodawcą gry, prezesem oraz przede wszystkim liderem zespołu jest Patryk Borowski.