Menu

Aktualności

Władze spółki

Dawid Modro – Prezes Zarządu

Bartosz Kubacki – Członek Rady Nadzorczej

Kamil Modro – Członek Rady Nadzorczej

Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Wojno – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Parus – Członek Rady Nadzorczej

Relacje Inwestorskie

Nasze gry