Menu

Aktualności

Kalendarium

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.,
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.,
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.,
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.,
  • raport okresowy roczny za 2019 r. – 1 czerwca 2020 r. 15 czerwca 2020 r.19 czerwca 2020 r.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry