Informacja dla Akcjonariuszy – wejście na NewConnect

Informacja dla Akcjonariuszy – wejście na NewConnect

19 styczeń , 2017

Spółka Huckleberry Games S.A. jest obecnie na etapie kompletowania dokumentów do KDPW celem rejestracji papierów wartościowych w depozycie. Po podjęciu przez KDPW stosownej uchwały w sprawie warunkowej rejestracji akcji (minimum 10 dni roboczych od złożenia wniosku), Spółka złoży w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie jej akcji do ASO na rynku NewConnect. O wszystkich kolejnych etapach i zdarzeniach będziemy na bieżąco informowali Akcjonariuszy za pośrednictwem naszej strony internetowej.