Huckleberry Games przybliża się do debiutu na rynku NewConnect

Huckleberry Games przybliża się do debiutu na rynku NewConnect

31 marzec , 2017

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) podjął w dniu 24.03.2017 r. Uchwałę o przyznaniu Spółce Huckleberry Games S.A. statusu uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie uczestnictwa Emitent. KDPW zarejestrował także w depozycie papierów wartościowych 499.999 akcji serii C oraz 102.439 akcji serii E Spółki. Zarejestrowanie akcji Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

W dniu 04.04.2017 r. będzie miała miejsce premiera gry „Edengrad” na platformie Steam. Debiut tej produkcji jest ściśle związany z planowanym wejściem Huckleberry Games S.A. na rynek NewConnect do końca 2 kw. 2017 r. Kolejnym etapem upublicznienia będzie złożenie przez Spółkę do GPW w Warszawie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect jej akcji.