Creators of the Edengrad

The first MMORPG game like this

Huckleberry Games is an innovative MMORPG games company. Currently our team works on the production and solutions for the multiplayer RPG game titled Edengrad.This is a simulator of a post-apocalyptic world. Players can fight, acquire raw materials, build houses and towns and affect the whole world of the game. Edengrad contains a full realistic economic system known from the real world.

We are talked about!

Many Polish as well as foreign media have taken in interest in Edengrad. There are companies such as: Polsat, Gazeta Wyborcza, interia.pl, dobreprogramy.pl, mmorpg.org.pl, IGN.com or mmoattack.com. Edengrad has been also presented at the Poznan Game Arena fair, where received a lot of positive feedback from the visitors as well as press.One of the company’s biggest achievement is scoring the second place – among few thousand games – on the Steam Greenlight in just a few days’ time. Edengrad gained support from from many players all over the world.

"Mogą przebić sukces Minecrafta!"

Gazeta Wyborcza

"Edengrad – kolejna polska gra stanie się hitem?"

Microventures.pl

(Polski) Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Jako spółka pragniemy przekazać informację, iż Zarząd Huckleberry Games S.A. w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w kancelarii notarialnej z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Sporządzenie listy obecności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. z opinią biegłego rewidenta, oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Podjęcie uchwał ws.:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
udzielenia członkom organów Spółki i spółki przekształcanej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
Zamknięcie Zgromadzenia.
Ponad to zestawienie ostatecznej wersji Dokumentu Informacyjnego niezbędnego do wejścia na giełdę zostanie zakończone wraz z końcem maja.

More

-

Merry Christmas

More

-

(Polski) Huckleberry Games wystawcą na największych targach growych w Polsce!

Spółka przygotowuje się do wystawienia swojego kluczowego produktu, gry komputerowej Edengrad, na Poznań Game Arena 2016.

Huckleberry Games planuje przeprowadzić wielką, na skalę targów, promocję aby dotrzeć do jak największej ilości odwiedząjących. Na stoisku odbędą się panele z twórcami Edengradu, oraz konkursy z nagrodami, podczas których fani gry będą mogli sprawdzić się w grze.

Dodatkowo pierwszy dzień targów (piątek) będzie przeznaczony dla prasy i biznesu, prezes spółki na sali wykładowej opowie o historii spółki, flagowym produkcie oraz przyszłych planach spółki.

Poznań Game Arena to największe w europie środkowo-wschodniej wydarzenie gromadzące twórców gier video, graczy oraz dziennikarzy branżowych. W ubiegłym roku frekwencja wyniosła prawie 70 tysięcy osób. W tym roku wydarzenie odbywa się między 21, a 23 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

More

-

We are a joint-stock company!

On the 16th February the District Court in Poznan registered the company as Huckleberry Games Joint-stock Company, which was the result of transformation from limited liability company.

Debut of the Huckleberry Games on the NewConnect market is planned on the second half of the year 2016.

More

-

New screenshots from Edengrad.

We present the new screenshots of our product with even better graphic design.

(more…)

More

-

Relacja z targów Poznań Game Arena

Nasza relacja z targów Poznań Game Arena dostępna jest już na stronie głównej naszej gry. LINK

More

-

Huckleberry Studio na poznańskich targach gier komputerowych!

Zapraszamy serdecznie Pańtwo na nasze stanowisko targowe podczas Poznań Game Arena.

Podczas trzech dni wydarzenia będzie można pograć w w nasz główny produkt – Edengrad, dowiedzieć się więcej o grze jak i procesie jej produkcji!

Więcej o samej grze: http://edengrad.net/pl/

Lokalizacja: Pawilon 7 (parter), Stoisko numer 17 i 18

More

-

Transformacja w spółkę akcyjną

Spółka Huckleberry Studio Sp. z o.o. jest aktualnie w trakcie transformacji w spółkę akcyjną. O szczegółach owej zmiany poinformujemy szerzej w kolejnej wiadomości na naszej stronie.

More
Next Page »