Dane spółki

Adres biura:

Grunwaldzka 43/3
60-784 Poznań

Dane spółki:

Huckleberry Games S.A.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000601842, NIP 7831722923, REGON 360823702.

Grunwaldzka 43/3
60-784 Poznań

Kapitał zakładowy w wysokości 112 243,90 PLN – w całości opłacony.