Twórcy Edengradu

Pierwsza taka gra MMORPG

Huckleberry Games to spółka zajmująca się innowacyjnymi grami MMORPG. Aktualnie zespół pracuje nad produkcją i rozwijaniem wieloosobowej gry RPG – pod tytułem Edengrad. Produkcja jest symulatorem postapokaliptycznego świata. Gracze mogą walczyć, zdobywać surowce, budować domy oraz miasta i wpływać na cały świat gry. W Edengradzie zawarto w pełni realistyczny system ekonomiczny znany z prawdziwego świata.

Jest o Nas głośno!

Edengradem zainteresowało się wiele polskich oraz zagranicznych mediów, takich jak: Polsat, Gazeta Wyborcza, interia.pl, dobreprogramy.pl, mmorpg.org.pl, IGN.com czy mmoattack.com Edengrad prezentowany był również na targach Poznań Game Arena, podczas których zdobył wiele pozytywnych opinii zarówno od gości, jak i dziennikarzy. Olbrzymim osiągnięciem spółki jest uzyskanie drugiego miejsca - spośród kilku tysięcy gier - na Steam Greenlight w ciagu zaledwie kilku dni. Edengrad zdobył poparcie graczy z wielu krajów ze wszystkich kontynentów.

"Mogą przebić sukces Minecrafta!"

Gazeta Wyborcza

"Edengrad – kolejna polska gra stanie się hitem?"

Microventures.pl

Złożyliśmy wniosek GameInn 2017

Huckleberry Games S.A. otrzymało ostateczną informację dotyczącą zatwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie na stworzenie Algorytmu Prawdziwego Życia z dotacji GameINN- dla branż kreatywnych.

Algorytm będący wynikiem projektu odpowiadał będzie za symulację prawdziwego życia społeczeństwa złożonego z unikalnych jednostek, których zachowania i osobowość oparte będą na wygenerowanym wcześniej zestawie unikatowych cech. Gracz będzie miał realny i widoczny wpływ na zachowania zarówno pojedynczych jednostek jak i całej społeczności. Zaawansowanie algorytmu sprawi, że każda rozgrywka będzie wyjątkowa.

Kwotą 2 600 000 zł, niezbędna do zrealizowanie powyższego projektu, składa się m.in. na pokrycie wynagrodzenia dla całego zespołu biorącego udział w tworzeniu algorytmu jak i innych kosztów badań B+R.

Dofinansowanie ze środków GameINN odgrywa dla spółki Huckleberry Games ogromną rolę. Zapewniłoby nam to szanse na kolejne etapy rozwoju i gwarancje wielu nowych miejsc pracy w branży komputerowej. W związku z powyższym, nie ukrywamy dużych nadziei na pomyślne rozpatrzenie naszego wniosku!

Więcej

-

Huckleberry Games składa wniosek GPW

Zarząd Huckleberry Games S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu rynek NewConnect 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Więcej

-

Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Jako spółka pragniemy przekazać informację, iż Zarząd Huckleberry Games S.A. w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w kancelarii notarialnej (Kancelaria Notarialna ul. Św. Wojciech 10/4, 61-749 Poznań) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. z opinią biegłego rewidenta, oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwał ws.:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  3. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  4. udzielenia członkom organów Spółki i spółki przekształcanej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponad to zestawienie ostatecznej wersji Dokumentu Informacyjnego niezbędnego do wejścia na giełdę zostanie zakończone wraz z końcem maja.

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu str. 1
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu str. 2

Więcej

-

Huckleberry Games S.A. z wysoką sprzedażą gry Edengrad

Po dwóch tygodniach od premiery gry „Edengrad” Spółka sprzedała 4.644 egzemplarze tej produkcji, co stanowi prawie 50% zakładanego targetu sprzedażowego na pierwszy kwartał. Jest to niezwykle dobry wynik jak na tego typu grę i na tak młode studio, jakim jest Huckleberry Games.

Gra „Edengrad” trafiła do sprzedaży za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Steam w dniu 04.04.2017 r. W pierwszych trzech dniach utrzymywała się ona w tzw. „Top Sellers”, czyli w grupie najlepiej sprzedających się gier. Gra „Edengrad” została wprowadzona do dystrybucji w wersji Alpha – w fazie wczesnego dostępu, co jest powiązane z chęcią budowania wokół niej szerokiej społeczności oraz umożliwienia graczom realnego wpływu na proces tworzenia tej produkcji.

Wybór terminu debiutu gry „Edengrad” nie był przypadkowy i został poprzedzony wewnętrznymi badaniami realizowanymi przez Huckleberry Games S.A., które potwierdziły, że początek kwietnia jest bardzo dobrym okresem do komercjalizacji tego typu gier. Osiągnięte wyniki sprzedażowe pokazują, że Spółka podjęła trafną decyzję w zakresie odpowiedniego doboru daty premiery gry „Edengrad”.

Więcej

-

Huckleberry rozpoczyna sprzedaż Edengradu

W dniu 04.04.2017 r. miała miejsce premiera gry „Edengrad” za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Steam. Od pierwszych dni sprzedaży „Edengrad” utrzymuje się w tzw. „Top Sellers”, a więc w grupie najlepiej sprzedających się gier. Wybór terminu debiutu tej produkcji nie był przypadkowy, bowiem zgodnie z przeprowadzonymi przez Huckleberry Games S.A. wewnętrznymi badaniami, początek kwietnia jest bardzo dobrym okresem do komercjalizacji tego typu gier. Gra „Edengrad” została wprowadzona do dystrybucji w wersji Alpha, a więc w fazie wczesnego dostępu. Jest to związane z chęcią budowania wokół niej szerokiej społeczności oraz umożliwienia graczom realnego wpływu na proces tworzenia tej gry. Rozpoczęcie sprzedaży gry „Edengrad” jest jednym najważniejszych wydarzeń w historii Huckleberry Games S.A. Zarząd Spółki liczy na wysokie zainteresowanie tą produkcją oraz na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Więcej

-

Huckleberry Games przybliża się do debiutu na rynku NewConnect

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) podjął w dniu 24.03.2017 r. Uchwałę o przyznaniu Spółce Huckleberry Games S.A. statusu uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie uczestnictwa Emitent. KDPW zarejestrował także w depozycie papierów wartościowych 499.999 akcji serii C oraz 102.439 akcji serii E Spółki. Zarejestrowanie akcji Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

W dniu 04.04.2017 r. będzie miała miejsce premiera gry „Edengrad” na platformie Steam. Debiut tej produkcji jest ściśle związany z planowanym wejściem Huckleberry Games S.A. na rynek NewConnect do końca 2 kw. 2017 r. Kolejnym etapem upublicznienia będzie złożenie przez Spółkę do GPW w Warszawie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect jej akcji.

Więcej

-

Huckleberry Games S.A. z nowym terminem premiery gry „Edengrad” oraz debiutu na NewConnect

Huckleberry Games S.A. przesunęła termin debiutu gry „Edengrad” na Steam. Spółka przygotowuje się także do debiutu na rynku NewConnect, który stanowi jeden z głównych celów w jej strategii rozwoju.

Premiera gry „Edengrad” na platformie Steam została przesunięta, gdyż wymagane było wdrożenie kilku poprawek, aby gra lepiej się sprzedawała w sklepie. Dzięki tym modyfikacjom produkcja ta będzie mogła jeszcze lepiej sprzedawać się na rynkach zagranicznych zarówno na zachodnich, jak i wschodnich. Huckleberry Games S.A. współpracuje obecnie ze Steamem w celu ustalenia właściwego kierunku rozwoju gry „Edengrad” oraz wdrożenia zalecanych ulepszeń, które pozwolą na zwiększenie liczby graczy.

„Edengrad jest już na tyle gotowy, aby mógł zostać wydany w wersji Early Access. Gra będzie sprzedawana w cenie 12$ lub 12Euro. Mimo, że premiera zaplanowana jest już na za kilka tygodni to dokładną datę ogłosimy oficjalnie w dniu 11 marca br. przez oficjalne kanały komunikacyjne Edengradu – Facebook’a oraz stronę internetową.” – komentuje Patryk Borowski, Prezes Zarządu Spółki Huckleberry Games S.A.

Spółka przygotowuje się aktualnie do złożenia w najbliższym czasie wniosku o rejestrację swoich akcji w KDPW i kompletuje niezbędną dokumentację. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do GPW w Warszawie o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta. Zarząd Huckleberry Games S.A. przewiduje, że debiut Spółki na rynku NewConnect powinien nastąpić do końca 2 kw. 2017 r.

Spółka podpisała w lutym 2017 r. umowę z notowanym na rynku NewConnect podmiotem – Blue Ocean Media S.A., której przedmiotem jest współpraca przy wspólnym rozwijaniu i prowadzeniu projektów biznesowych polegających na tworzeniu lub dystrybucji gier komputerowych oraz gier video na wczesnym etapie rozwoju.

Więcej

-

Informacja dla Akcjonariuszy – wejście na NewConnect

Spółka Huckleberry Games S.A. jest obecnie na etapie kompletowania dokumentów do KDPW celem rejestracji papierów wartościowych w depozycie. Po podjęciu przez KDPW stosownej uchwały w sprawie warunkowej rejestracji akcji (minimum 10 dni roboczych od złożenia wniosku), Spółka złoży w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie jej akcji do ASO na rynku NewConnect. O wszystkich kolejnych etapach i zdarzeniach będziemy na bieżąco informowali Akcjonariuszy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Więcej
Następna strona »