Twórcy Edengradu

Pierwsza taka gra MMORPG

Huckleberry Games to spółka zajmująca się innowacyjnymi grami MMORPG. Aktualnie zespół pracuje nad produkcją i rozwijaniem wieloosobowej gry RPG – pod tytułem Edengrad. Produkcja jest symulatorem postapokaliptycznego świata. Gracze mogą walczyć, zdobywać surowce, budować domy oraz miasta i wpływać na cały świat gry. W Edengradzie zawarto w pełni realistyczny system ekonomiczny znany z prawdziwego świata.

Jest o Nas głośno!

Edengradem zainteresowało się wiele polskich oraz zagranicznych mediów, takich jak: Polsat, Gazeta Wyborcza, interia.pl, dobreprogramy.pl, mmorpg.org.pl, IGN.com czy mmoattack.com Edengrad prezentowany był również na targach Poznań Game Arena, podczas których zdobył wiele pozytywnych opinii zarówno od gości, jak i dziennikarzy. Olbrzymim osiągnięciem spółki jest uzyskanie drugiego miejsca - spośród kilku tysięcy gier - na Steam Greenlight w ciagu zaledwie kilku dni. Edengrad zdobył poparcie graczy z wielu krajów ze wszystkich kontynentów.

"Mogą przebić sukces Minecrafta!"

Gazeta Wyborcza

"Edengrad – kolejna polska gra stanie się hitem?"

Microventures.pl

Informacje w sprawie wejścia na NewConnect

W Huckleberry Games trwają ostateczne przygotowania do wejścia na giełdę.

Po dwóch tygodniach oczekiwań na weryfikacje, Giełda Papierów Wartościowych wysłała nam pytania uzupełniające dotyczące poprawek do DI dla naszej spółki.
Jesteśmy w trakcie ustosunkowania się do powyższego i udzielania wszelkich niezbędnych informacji na potrzebę GPW.

Więcej

-

Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że dniu dzisiejszym pozytywnie został rozpatrzony projekt z programu sektorowego GameINN, na stworzenie Algorytmu Prawdziwego Życia (APŻ). Wartość dofinansowania wynosi 1 578 221,18 zł, a całkowity koszt projektu to około  2 600 000 zł.

Pozyskanie dofinansowania jest elementem długoterminowej strategii Zarządu spółki w kwestii rozwoju na różnych płaszczyznach w sektorze gier video.

Więcej

-

Huckleberry Games na tegorocznej edycji targów PGA

Już za kilka dni, jak co roku, Poznań zostanie opanowany przez miłośników gier, a teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełnią wystawcy, wśród których znajdzie się również zespół Huckleberry Games.

Tegoroczne targi PGA, jedno z największych branżowych wydarzeń w tej części Europy, to wspaniała okazja do bliższego poznania graczy i nawiązania bezcennych relacji biznesowych. Studio deweloperskie Huckleberry Games chce zaprosić do udziału wszystkich, którym tematyka gier jest bliska i którzy dostrzegają rosnący potencjał branży oraz e-sportów.

Podczas tegorocznych targów PGA twórcy będą promować swoją debiutancką produkcję, symulator postapokaliptycznej rzeczywistości o nazwie Edengrad. Czerpiąc wzorce z legendarnych gier gatunku, takich jak Fallout czy Mad Max, udało się im stworzyć niepowtarzalne uniwersum, w którym gracz ma dużą dowolność w kreowaniu własnej postaci i współtworzeniu samej gry. Koncepcja Edengradu zyskała zaufanie graczy na całym świecie, którzy postanowili finansowo wesprzeć proces tworzenia tytułu. W ślad za nimi poszedł inwestor Erne Ventures i prace nad produkcją ruszyły pełną parą.

Na ten moment Edengrad znajduje się w fazie wczesnego dostępu na platformie Steam, a spływające z całego świata pozytywne opinie na temat gry pozwalają wierzyć, że dla fanów gatunku stanie się ona pozycją obowiązkową.

Dzięki oryginalnie przygotowanemu stoisku, licznym konkursom i udziale w panelach dyskusyjnych z graczami, dzieło Huckleberry Games z pewnością zainteresuje wielu graczy i biznesmenów związanych z branżą gier.

Twórcy gry Edengrad zapraszają do pawilonu 5, stoisko 100.

Do zobaczenia na gamingowym szlaku!

Więcej

-

Złożyliśmy wniosek GameInn 2017

Huckleberry Games S.A. otrzymało ostateczną informację dotyczącą zatwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie na stworzenie Algorytmu Prawdziwego Życia z dotacji GameINN- dla branż kreatywnych.

Algorytm będący wynikiem projektu odpowiadał będzie za symulację prawdziwego życia społeczeństwa złożonego z unikalnych jednostek, których zachowania i osobowość oparte będą na wygenerowanym wcześniej zestawie unikatowych cech. Gracz będzie miał realny i widoczny wpływ na zachowania zarówno pojedynczych jednostek jak i całej społeczności. Zaawansowanie algorytmu sprawi, że każda rozgrywka będzie wyjątkowa.

Kwotą 2 600 000 zł, niezbędna do zrealizowanie powyższego projektu, składa się m.in. na pokrycie wynagrodzenia dla całego zespołu biorącego udział w tworzeniu algorytmu jak i innych kosztów badań B+R.

Dofinansowanie ze środków GameINN odgrywa dla spółki Huckleberry Games ogromną rolę. Zapewniłoby nam to szanse na kolejne etapy rozwoju i gwarancje wielu nowych miejsc pracy w branży komputerowej. W związku z powyższym, nie ukrywamy dużych nadziei na pomyślne rozpatrzenie naszego wniosku!

Więcej

-

Huckleberry Games składa wniosek GPW

Zarząd Huckleberry Games S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu rynek NewConnect 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Więcej

-

Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Jako spółka pragniemy przekazać informację, iż Zarząd Huckleberry Games S.A. w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w kancelarii notarialnej (Kancelaria Notarialna ul. Św. Wojciech 10/4, 61-749 Poznań) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. z opinią biegłego rewidenta, oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwał ws.:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  3. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  4. udzielenia członkom organów Spółki i spółki przekształcanej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponad to zestawienie ostatecznej wersji Dokumentu Informacyjnego niezbędnego do wejścia na giełdę zostanie zakończone wraz z końcem maja.

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu str. 1
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu str. 2

Więcej

-

Huckleberry Games S.A. z wysoką sprzedażą gry Edengrad

Po dwóch tygodniach od premiery gry „Edengrad” Spółka sprzedała 4.644 egzemplarze tej produkcji, co stanowi prawie 50% zakładanego targetu sprzedażowego na pierwszy kwartał. Jest to niezwykle dobry wynik jak na tego typu grę i na tak młode studio, jakim jest Huckleberry Games.

Gra „Edengrad” trafiła do sprzedaży za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Steam w dniu 04.04.2017 r. W pierwszych trzech dniach utrzymywała się ona w tzw. „Top Sellers”, czyli w grupie najlepiej sprzedających się gier. Gra „Edengrad” została wprowadzona do dystrybucji w wersji Alpha – w fazie wczesnego dostępu, co jest powiązane z chęcią budowania wokół niej szerokiej społeczności oraz umożliwienia graczom realnego wpływu na proces tworzenia tej produkcji.

Wybór terminu debiutu gry „Edengrad” nie był przypadkowy i został poprzedzony wewnętrznymi badaniami realizowanymi przez Huckleberry Games S.A., które potwierdziły, że początek kwietnia jest bardzo dobrym okresem do komercjalizacji tego typu gier. Osiągnięte wyniki sprzedażowe pokazują, że Spółka podjęła trafną decyzję w zakresie odpowiedniego doboru daty premiery gry „Edengrad”.

Więcej

-

Huckleberry rozpoczyna sprzedaż Edengradu

W dniu 04.04.2017 r. miała miejsce premiera gry „Edengrad” za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Steam. Od pierwszych dni sprzedaży „Edengrad” utrzymuje się w tzw. „Top Sellers”, a więc w grupie najlepiej sprzedających się gier. Wybór terminu debiutu tej produkcji nie był przypadkowy, bowiem zgodnie z przeprowadzonymi przez Huckleberry Games S.A. wewnętrznymi badaniami, początek kwietnia jest bardzo dobrym okresem do komercjalizacji tego typu gier. Gra „Edengrad” została wprowadzona do dystrybucji w wersji Alpha, a więc w fazie wczesnego dostępu. Jest to związane z chęcią budowania wokół niej szerokiej społeczności oraz umożliwienia graczom realnego wpływu na proces tworzenia tej gry. Rozpoczęcie sprzedaży gry „Edengrad” jest jednym najważniejszych wydarzeń w historii Huckleberry Games S.A. Zarząd Spółki liczy na wysokie zainteresowanie tą produkcją oraz na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Więcej
Następna strona »